Általános szerződési feltételek

A weboldal használatával Ön elfogadja jelen általános szerződési feltételeket, továbbiakban ÁSZF-et, amelyek a NaSa Web Solutions Kft. (Székhely: 3530 Miskolc, Arany János utca 23. 2. em. 3., Cégjegyzékszám: 05 09 027763, Adószám: 25166860-2-05), a továbbiakban NaSa Web Solutions kizárólagos tulajdonában lévő és általa üzemeltetett www.csibeszcsapat.hu weboldal, a továbbiakban weboldal használatára és igénybe vételére érvényesek.

Tájékoztatjuk, hogy a NaSa Web Solutions jogosult az ÁSZF-et előzetes figyelmeztetés és értesítés nélkül megváltoztatni. A változtatások a közzétételtől lépnek hatályba, a korábbi és jelenleg hatályban lévő ÁSZF-ek is elérhetők PDF formátumban. Amennyiben Ön használja az oldalt, minden esetben a hatályos ÁSZF vonatkozik Önre.

Tárhely szolgáltató: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Békéltető testület: Pest Megyei Békéltető Testület

 

Használati feltételek:

A weboldal szolgáltatásai: információt biztosít harmadik féltől származó szolgáltatásokról, ajánlatokról, kedvezményre jogosító vásárlásokról. A harmadik féltől származó információk valóságtartalmáért a NaSa Web Solutions nem vállal felelősséget, de minden esetben intézkedik, hogy a félrevezető és valótlan információk lekerüljenek az oldalról. A weboldal működtet továbbá felhasználói élmény fokozását biztosító szolgáltatásokat: hírlevél, ajánlórendszer. Ezen szolgáltatásokhoz a látogatónak önszántából személyes és egyéb adatokat szükséges megadnia: email cím, név. Az adatokat a NaSa Web Solutions bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja ki. A felhasználónak jogában áll bármikor kérvényezni az adatainak adatbázisból való törlését. A NaSa Web Solutions az adatokat 1 héten belül törli az adatbázisból. Az adatok megadásával egyidejűleg a felhasználó hozzájárul, hogy a NaSa Web Solutions rendszeres időközönként marketing tartalmú hírleveleket küldjön a megadott email címre.

A weboldalon közölt, harmadik féltől származó információk megtekintéséhez nem szükséges a weboldalon személyes adatokkal regisztrálni.

A weboldal tartalmazhat elírásokat, pontatlanságokat, az ebből eredő károkért a NaSa Web Solutions nem vállal felelősséget. 

A weboldal a NaSa Web Solutions kizárólagos tulajdonát képezi, így annak tartalma nem másolható ki és nem használható fel más üzleti célra. Amennyiben a weboldal bármilyen tartalma másolásra kerül, annak illetéktelen felhasználásért ezt a tevékenységet végző személy felelős és a magyar jogszabályoknak megfelelő eljárás az irányadó.

A weboldalon található összes tartalom (írott, ábrázolt, szerkesztett vagy egyéb tartalom) a NaSa Web Solutions-től vagy annak partnereitől származik és azok szellemi tulajdonát képezi, ezért azt illetéktelenül felhasználni szigorúan tilos. Bármely jogtalan felhasználásuk vagy tartalmuk károsításáért jogi következményeket von maga után. A CsibészCsapat elnevezés, logo és karakterek szintén a NaSa Web Solutions tulajdonát képezik, csak a előzetes írásbeli hozzájárulásával használhatja bármilyen formában harmadik fél.

Amennyiben Ön úgy gondolja, hogy az Ön védjegye került megsértésre, kérjük haladéktalanul jelezze az info@csibeszcsapat.hu email címen.

A weboldalon nyújtott szolgáltatásokról, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről a 2001. évi CVIII. törvény irányadó.

A felhasználó csak felelősségteljesen használhatja a weboldalt. A felhasználó nem okozhat kárt és nem terjeszthet üzletrontást okozó valótlan információkat a weboldallal kapcsolatban. Amennyiben a felhasználó ezt megszegi úgy a magyar polgári törvénykönyvnek megfelelően eljárás indítható ellene és jogi következményekkel járhat.

A weboldalon keresztül illetéktelen információ, amelyről nincs a NaSa Web Solutions-el külön megállapodás nem közölhető és nem terjeszthető. Különös tekintettel negatív irányban megkülönböztető faji, vallási vagy politikai információk terjesztése.

Tilos a weboldalra vírust vagy bármilyen módon károsító egyéb dolgokat feltölteni. Ezzel a felhasználó saját felelősséggel tartozik a NaSa Web Solutions felé.

Amennyiben a felhasználó megsérti a felhasználási feltételek valamelyik pontját a NaSa Web Solutions ez esetben kizárhatja a weboldal további használatából.

Az oldalon található bármely információ, tartalom csakis személyes célra használhatja a látogató, kereskedelmi forgalomba hozataluk tilos.

A weboldal szolgáltatásait csak a 18. Életévüket betöltött cselekvőkéses személyek vehetik igénybe.

Bármely hivatkozás, utalás a weboldalon harmadik fél termékére vagy szolgáltatására nem tükrözi a NaSa Web Solutions preferenciáját az adott termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban.

A weboldalon elhelyezett, harmadik féltől származó információk és a harmadik fél saját weboldalán szereplő információk eltérhetnek, mivel az információk tartalma és elhelyezése nem teljes mértékben automatizáltan történik a partner oldaláról, a NaSa Web Solutions-nek jogában áll azokat megváltoztatni. Ezért az ezekből eredő károkért a NaSa Web Solutions nem vállal semmilyen felelősséget. A NaSa Web Solutions fenntartja továbbá a jogot a weboldalon szereplő információk megváltoztatására.

A weboldalon szereplő hivatkozásokra kattintva olyan harmadik fél által üzemeltetett weboldalakra jut a látogató, amelyek NaSa Web Solutions működési körén teljes mértékben kívül esnek, így ezen külső weboldalak tartalmáért a NaSa Web Solutions nem vállal felelősséget. Ezeket a hivatkozásokat a NaSa Web Solutions.nek jogában áll bármikor figyelmeztetés nélkül törölni.

A NaSa Web Solutions hatályos adatvédelmi szabályzata:

A társaság adatvédelmi szabályzata visszavonásig érvényes. A társaság csak olyan adatok gyűjt a regisztráció során, amely a társaság működéséhez, szolgáltatásai nyújtásához, kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges. A társaság harmadik fél részére csak abban az esetben továbbíthatja a felhasználók adatait, amennyiben az a működéshez, vagy a társasággal való szolgáltatás lebonyolításához szükséges. Más a társasággal közvetlen üzleti kapcsolatban nem álló felek részére az adattovábbítás csak a felhasználó beleegyezését követően történhet.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy személyes adatainak megadása önkéntes és kezelésük a weboldalon található adatvédelmi szabályzatnak megfelelően történik. A felhasználó a társaság által kínált egyes szolgáltatásokat, csak a megfelelő személyes adatok megadásával tudja igénybe venni.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a megadott e-mail címre a társaság bármikor hírlevelet küldhet a részére, melyek tartalmazzák a társaság promóciós ajánlatait, valamint aktuális híreit vagy egyéb a társasággal kapcsolatos információkat. Amennyiben a felhasználó nem szeretne több promóciós értesítést kapni a társaságtól, akkor ennek a megszüntetésére a felhasználónak e-mailben kell jeleznie a társaság részére (a leiratkozó link segítségével).

Felhasználó személyes adatait módosíthatja, amennyiben valamilyen változás következett be, ezt a felhasználónak e-mailben kell elküldenie az info@csibeszcsapat.hu e-mail címre neve és e-mail cím megadásával. A szolgáltató az adatok módosításához kérhet más a felhasználó beazonosításához szükséges adatot.

Személyes adatnak minősül a név, e-mail cím, lakcím, valamint minden további olyan adat, amely meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-86468/2015.

Hatályos: 2015. július 14.-től